Wymiana nawierzchni, małej architektury i kamieniarki Alei Róż. Zmiana funkcji placu miejskiego, Nowa Huta, Kraków

INWESTOR:

Miejski Zarząd Dróg w Krakowie

Powierzchnia opracowania: 11 363 m2

 

ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:

Piotr Gajewski
Sławomir Pankiewicz
Marcin Brataniec
Małgorzata Wiktor
Marek N-Piotrowski

KAMIENIARKA:

art. plast. Sobiesław
Nowosielski

PROJEKT DROGOWY:

Bogdan Pigoń

PROJEKT ZIELENI:

Ryszard Szpila

 

ZREALIZOWANY:

(ALR)